แม่บ้าน Last Updated: March 4, 2015 (over 7 years ago)

เกิด 22/09/2523

เพศ หญิง

สถานะ โสด

อายุ 35 ปี

เชื้อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ

พูดภาษาอังกฤษ ได้ดี

 

E-mail
Locked
Phone Number
Locked

Contact Candidate

Login or purchase this resume contact details.
Purchase