ธุรการ แคชเชียร์ พนักงานขาย Last Updated: March 4, 2015 (over 7 years ago)

เกิด 28/03/2533

อายุ 24 ปี

เพศ หญิง

สถานะโสด

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติไทย

ศาสนาพุทธ

Education

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสำนักงาน
Mar 2007 — Mar 2010

Experience

Mail Box พนักงานทั่วไป
Mar 2011 — Mar 2015

Contact Candidate

Login or purchase this resume contact details.
Purchase