แม่บ้าน 
Yesterday
Cashier 
Yesterday
พนักงานขับรถ 
Yesterday
 
Yesterday
แม่บ้าน 
Yesterday
พนักงานติดต่อประสานงาน 
Yesterday
 
Yesterday
พนักงานเสิร์ฟ 
Yesterday
Bar and Restaurant Manager 
Yesterday
 
Yesterday
 
Yesterday
 
Yesterday
 
Yesterday
ช่างซ่อมบำรุง 
Yesterday
Marketing 
Yesterday
ช่างทั่วไป 
Yesterday
 
Yesterday
แม่บ้าน 
Yesterday
พนักงานขาย 
Yesterday